ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny


 Nasledujúce termíny sú momentálne na výber

  (?a?šia aktualizácia bude nasledova?) 
 
 


Termín Miesto konania Druh kurzu
 Mai/Juni  2009
Giessen (D)
Lekari + sestry
Workshop
Augusti 2009
Dresden (D)
Lekari + sestry
Workshop

Pri záveznom prihlásení Vám bude oznámeny hotel v ktorom sa bude seminár kona?. Po?et ú?astníkov je maximálne 35 (okrem výro?ného stretnutia). Prihlásenie bude potvrdené až po zaplatení poplatku.

 

 

 
 
 

PRIHLÀSKA NA ŠKOLENIA A SEMINÁREKurz:
Priezvisko:
Meno:
Titul:
Ordinácia:
Oddelenie:
Ulica:
smerové èíslo/mesto:
Krajina:
Telefón:
Fax:
E-Mail:
Týmto potvrdzujem správnos mojích údajov
Termín:
Týmto sa prihlasujem k vybratým kurzom a termínom 
Uhradenie poukážky s dennými paušálmy a poplatkamy za kurz považujem za záveznu prihlášku

 

ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny