ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny


Objednávka

Priezvisko:
Meno:
Titul:
Ordinácia:
Odborné
  zameranie:
Ulica:
Smerové
?íslo/mesto:
Krajina:
Telefón:
Fax:
E-Mail:
Týmto potvrdzujem správnos? mojích údajov a prosím o zaslatie následovného materialu
ENT - Kniha  za cenu 148,- Euro, Upozornenie: knihy a iný materiál momentálne len v nemèine 
Poèet:
 
ENT - Kniha na CD-ROM  za cenu 98,- Euro Upozornenie: knihy a iný materiál momentálne len v nemèine 
Poèet:


Systémové predpoklady:  Win 95 alebo vyššie, Word 97 alebo vyššie

ENT - Topografia  za cenu 198,- Euro  Upozornenie: knihy a iný materiál momentálne len v nemèine
Poèet                              :
 
ENT - základy  za cenu 29,80 Euro Upozornenie: knihy a iný materiál momentálne len v nemèine
Poèet: 
 
 
Protokoly s lógom ENT a vašou hlavièkou (100 kusov)  za cenu 39,80 Euro 
Poèet: 
 
 
Ruèná elektróda  za cenu 99,80 Euro 
Poèet: 
 
Meracia elektróda za cenu 508,- Euro 
Poèet:
 
 
Elektróda na ošetrenie jednotlivých miest  za cenu 968,- Euro 
Poèet: 
 
 
Elektróda na plošné ošetrenie za cenu 368,- Euro
Poèet: 
 
 
Èistiace papieriky pre elektródy (100 kusov)  za cenu 9,80  Euro
Poèet: 
 
 
 
Ako potvrdenie mojej objednávky kniha/príslušenstvo, prevediem patriènú sumu na následujúce konto: Credit Suisse / Pfäffikon 570-4516331 alebo Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Konto 1 322 665 
 

 

Perductor 7 (terapeutický prístroj)  cenu sa dozviete u Vašeho autorizovaného dovozcu 
Poèet: 
 
 
Neuropont 7 (diagnostický prístroj)  cenu sa dozviete u Vašeho autorizovaného dovozcu 
Poèet: 
 
 
Ku všetkým cenám pripadne ešte zákonom urèená DPH 

Dodané prístroje sa platia, po krátkom predstavení, pri doruèení    (bližšie informácie u dovozcu) 
 

Týmto súhlasím s obchodnými podmienkamy a s podmienkamy v tomto formuláry 
 

autorizovaný dovozca pre Slovensko:
 

Frana Krala 23
05801 Poprad - Velka
Tel. 052-7768426
Fax No. 00421-52- 7 721 213


 
 

ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny