ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny
 
 
 


Informácie pre pacientov o elektroneurálenej diagnostike a terapii

Ide o ve?mi šetrné a  ú?inné ošetrenie aj takých bolestí, pri ktorých (dostato?ne) nezabrali bežné ošetrovacie metódy. Zárove? má vynikajúce regenera?né a revitaliza?né ú?inky, ktoré nastávajú pri vyrovnávaní energetických deficitov.
Ú?inná je najmä pri skoro všetkých chronických ochoreniach, alérgiach, pri problémoch  s chrbticou a platni?kami, neuralgiach, bolestiach hlavy, migréne, fantómových bolestiach, pri stavoch únavy, funk?no-vegetatívnych orgánových poruchách, pri nádorových ochoreniach (rakovine), skleróze multiplex, pri infek?ných problémoch ako aj vývojových poruchách v detskom veku.
 
 
 

pred vyšetrením
 
 

po vyšetrení

Pre úspech terapie je podstatné, aby sa po?as terapie nenachádzali v blízkosti pacienta žiadne ohrievacie podušky, vankúše alebo podobné elektrické pomôcky. Mohli by totiž zníži?, ba dokonca až zruši? ú?inok elektroneurálnej terapie a to je ur?ite nežiadúce.
 

Absolútne kontraindikácie sú pri všetkých akútnych zápaloch, najmä ak sú spojené s horú?kou. V týchto prípadoch môže dôjs? k zhoršeniu choroby. Ani pri florídnej tuberkulóze elektronerálne terapie z pravidla nepomáha. Za relatívnu kontraindikáciu sa považuje „pacemaker.„ Pri thrombophlebitis by sa mali pri ošetrení vynecha? reak?né miesta na nohách, pri tehotenstve a u pacientov so zvýšeným krvným tlakom by sa mali vynecha? body na nohách.
 

ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny