ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny


Akadémia

Výuka a rozšírené vzdelávanie pre odborný personál je zabezpe?ovaná medzinárodnou akedémiou elektroneurálu vo Wollerau. Táto je prihlásená ako spolok pod?a § 60 ff ZGB pod menom „spolok pre medzinárodnú Elektronuerál-Akadémiu„ a to ako Non-Profit-Organisation (nezisková organizácia) v registri spolkov.
Momentálnu ponuku vzdelávacích kurzov, ako aj ich obsahy si môžete pre?íta? na nasledujúcich stranách. 
 
 
 
 
 
 

Školenie pre sestry


Základný kurz (H 1)
Obsah:
1. Teória - reak?né miesta - meranie
2. Základy - topografia - ošetrenie
 3. Prvé praktické cvi?enia - vyh?adávanie reak?ných miest
Trvanie: 4 hodiny
 
 

Nadstavba (H 2)
Obsah:
- obsluha prístrojov - zostrojenie elektroneurálneho somatogramu
- cvi?enia na prístrojoch - prevedenie ošetrenia
-  na pacientoch
Trvanie: 6 hodín
 
 

Kurz pre pokro?ilé (H 3)
Obsah:
- cvi?enie na osobách - prevedenie elektroneurálnej diagnostiky a terapie
Trvanie: cca. 10 hodín
 
 

Skúšky (H 4)
Obsah:
- opakovanie - demonštrácia - Skúšky s certifikátom
trvanie: 4-6 hodín

Kurz zdravotnych sestier 
 
 
 
 
 
 

Semináre pre lekárov

Základny seminár (A 1)

Obsah:
- teoretické základy
- organizácia prevedenia metódy
- predvedenie modelových prípadov
- koncept ordinácie  elektroneurálnej diagnostiky a terapie
- honorovanie v ordinácii
Trvanie: 5 hodín 
 
 
 
 

Nadstavba (A 2)

- vyhodnocovanie elektroneurálneho somatogramu
- predpisy v terapii
- hranice elektroneurálnej diagnostiky a terapie
- koncept ordinácie a praktického prevedenia
Trvanie: 6 hodin 
 
 
 
 

Seminár pre pokro?ilích (A 3)

Obsah:
- vyhodnocovanie elektroneurálneho somatogramu
- predpisy v terapii
- rozdelenie pod?a jednotlivých oblasti
- hranice elektroneurálnej diagnostiky a terapie
Trvanie: v sobotu od 9:00 do 16:00 a v nede?u od 9:00 do 12:00 
 
 
 
 

Workshop (W)

- potrebné detaily pri vyhodnocovaní elektroneurálneho somatogramu
 

Novinky

ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny